logo_next.png
flag_pl flag_en 
nazwa.png

Oferujemy Państwu następujące usługi:

  • tłumaczenia pisemne (zwykłe oraz specjalistyczne - techniczne, naukowe, medyczne, prawne itp.)
  • tłumaczenia pisemne uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego (wszelkiego rodzaju dokumenty, zaświadczenia, faktury, certyfikaty, umowy, porozumienia, akty notarialne, dokumenty spółek itp.)
  • tłumaczenia ustne (szkolenia, rozmowy handlowe, montaż, tłumaczenia towarzyszące itp.)
  • tłumaczenia ustne wykonywane przez tłumacza przysięgłego (podpisywanie umów, aktów notarialnych, zgromadzenia wspólników itp.)
  • tłumaczenia konferencyjne (konsekutywne i symultaniczne)
  • usługi dodatkowe (przepisywanie tekstów z rękopisów, materiałów drukowanych oraz z nagrań)

Języki:

I grupa językowa:
język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
II grupa językowa:
język bułgarski, chorwacki, czeski, duński, fiński, hiszpański, litewski, łotewski, rumuński, serbski, słowacki, szwedzki, ukraiński, węgierski, włoski
W razie potrzeby istnieje również możliwość wykonania tłumaczeń w innych językach z II grupy językowej, a także w językach należących do III grupy, np. w języku japońskim, greckim, tureckim itp.

Tematyka:

Wykonujemy tłumaczenia tekstów zwykłych i specjalistycznych, z różnych dziedzin i o różnym stopniu trudności. Specjalizujemy się w tłumaczeniach tekstów naukowych i technicznych, medycznych i farmaceutycznych, opracowań z zakresu prawa i ekonomii, ochrony środowiska, bhp, zapewniania jakości i walidacji, katalogów branżowych, dokumentacji przetargowych, sprawozdań z audytów i dokumentacji księgowej, dokumentów unijnych, tekstów promocyjnych, ulotek reklamowych itp.